Hızlı Erişim
Anasayfa | Yayınlarımız | Yazılarımız & Sunularımız | Tedaviler | Psikolojik Testler | Genel Sorular ve Yanıtları | İletişim
Site içi arama:   
Lilac Anemone, Matilda Ellison  

Psikiyatri Psikoterapi Alanındaki Yayınlarımız

 


YURT İÇİ DERGİLERDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMA, DERLEME VE MAKALELER

  Kadın Transseksüellerle Grup Psikoterapisi Deneyimi. Yüksel Ş, Şahin D, Türksoy Karalı N, Baral I. Nöropsikiyatri Arşivi 1996; 33(2);74-84.

  Hipokondriyazis. Türksoy Karalı N, Ö Olgun T. Psikiyatri, Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1997; 5, Ek Sayı 1:39-48.

  Trikotilomani. Keser V, Türksoy Karalı N. Psikiyatri, Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1997; 5, Ek Sayı 1:26-32.

  İçgörüsü Tam ve İçgörüsü Az Olan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik Özellikleri Açısından Karşılaştırılması. Türksoy Karalı N, Tükel R, Karaveli D, Kayır A, Keser V, Çalın B.Türk Psikiyatri Dergisi 1997, 8 (1): 9-15.

  Şizofreni Hastalarında Obsesif Kompulsif Belirtilerin ve Bozukluğun Sıklığı. Üçok, A. Tükel R, Üçok GÖ, Şaylan M, Türksoy Karalı N, Çalıkuşu C, Keser V. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1998, 6 (2): 107-110.

  Cinsiyet Değiştirme Ameliyatlarında Standart Değerlendirme, Karar Verme ve Bakım İlkeleri. Türksoy Karalı N, Çalıkuşu C, Özdemir YÖ, Keser V, Yüksel Ş Nöropsikiyatri Arşivi 1998: 35(1); 48-54.

  Tedaviye dirençli obsesif kompulsif bozuklukta biyolojik tedavi yaklaşımları. Özdemir Ö, Tükel R. Nöropsikiyatri Arşivi 1998; 35 (1): 9-22.

  Trikotilomanide Klinik Özellikler. Keser V, Tükel R, Türksoy Karalı N, Çalıkuşu N., Olgun TÖ. Klinik Psikiyatri Dergisi 1999, 2 (1): 26-33.

  Gerilim başağrısı olan hastalarda depresyon, otomatik düşünceler, aleksitimi ve atılganlık. Yücel B, Alçalar N, Özdemir Ö, Kora K, Özyalçın S, Yücel A. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1999; 7 (3): 200-205.

  Yapay Bozukluk: Bir Olgu Sunumu. Türksoy Karalı N, Can S, Gökalp P, Barut T, Maner F, Babaoğlu AN. Nöropsikiyatri Arşivi 2000: 37(1); 41-46.

  Aile İçi Şiddete Maruz Kalan Kadınlarla Yapılan Grup Psikoterapisi. Yüksel Ş, Kora K, Bezci-Özkan M, Türksoy Karalı N, Gök Ş, Tunalı D. Nöropsikiyatri Arşivi 2000: 37(1); 9-17.

  Çocuklar için Sosyal Anksiyete Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirliği. Demir T, Eralp Demir D, Türksoy Karalı N, Özmen E,.Uysal Ö. Düşünen Adam Dergisi 2000 13(1): 42-48.

  Beden Dismorfik Bozukluğunda Klinik Özellikler: 19 Olgunun Değerlendirilmesi. Türksoy Karalı N, Tükel R, Çalıkuşu C, Olgun T, Keser V. Nöropsikiyatri Arşivi 2000, 37(2):87-92

  Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Klinik Özelliklerin Karşılaştırılması. Türksoy Karalı N, Tükel R, Özdemir Ö. Klinik Psikiyatri Dergisi 2000; 3 (2): 92-98.

  Şizofreninin Eşlik Ettiği Obsesif Kompulsif Bozuklukta Klinik Özellikler. Özdemir Ö, Tükel R, Türksoy Karalı N, Üçok A. Türk Psikiyatri Dergisi 2000; 11(3): 169-178.

  Depremde bedensel zarar gören kişilerde psikiyatrik yardım amaçlı çalışmalar: Bir klinik deneyim. Yücel B, Tükel R, Sezgin U, Özdemir Ö, Polat A, Yüksel Ş. Klinik Psikiyatri Dergisi 2000; ek 3: 12-15.

  Borderline hastalarla yapılan dinamik yönelimli sanat psikoterapi grubunda sürecin değerlendirilmesi. Eren N, Özdemir Ö, Emil-Öğünç N, Saydam MB. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 2000; 8 (4): 285-294.

  Hipokondriyazisin Klinik Özellikleri: 21 Olgunun Değerlendirilmesi. Olgun T, Tükel R, Türksoy Karalı N, Çalıkuşu C, Keser V, Özdemir Ö. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9(1): 25-32.

  Psikolojik Travma ve Tanım Sorunları. Türksoy Karalı N. Psikolojik Travma Yazıları 2001; 1: 9-21.

  Obsesif kompulsif bozuklukta tedavi yaklaşımları. Tükel R, Özdemir Ö. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9(1): 91-104.

  Saf akut davranış değişikliği olgularında klinik ve laboratuar özellikler. Tüzün E, Atamer AK, Özdemir Ö, Gürvit İH. Nöropsikiyatri Arşivi, 2001; 38 (4): 223-227.

  Tamamlanmamış Evlilik: İki Olgu. Özdemir Ö. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2003; 6 (3): 174-180.

  Çoğul Disiplinli Bir Cinsel İşlev Bozuklukları Merkezine Başvuran 1,002 Olgunun Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri. Şimşek F, Özdemir Ö, İncesu C, Karakoç B, Özkardeş S. Üroloji Bülteni, 2003; 14 (3): 137-144.

  Kadınlarda Tıbbi Hastalıklar ve Cinsel Sorunlar. Türksoy Karalı N. Türkiye Klinikleri Psychiatry Special Topics, 2009; 2(4): 76-80.

  Birleşemeyen Çiftler: Klinik Özellikler ve Tedavi Yaklaşımı. Özdemir YÖ. Türkiye Klinikleri Psychiatry Special Topics, 2009; 2(4): 72-75.

 

 

YURTDIŞI DERGİLERDE YAYIMLANAN ARAŞTIRMALAR

  Group Treatment for Domestic Violence in Turkish Women. Yüksel Ş, Kora K, Bezci M, Türksoy Karalı N, Gök Ş, Tunalı D. The Behavior Therapist 1999; 22(9): 167-172,

  Doing Group Psychotherapy With Female-to-male Transsexuals in Turkey. Yüksel Ş, Baral I, Türksoy Karalı N, Şahin D. Archives of Sexual Behavior 2000; 29 (3):279-290.

  Comparison of Clinical Characteristics in Trichotillomania and Obsessive-Compulsive Disorder. Tükel R, Keser V, Türksoy Karalı N, Özpulat T, Çalıkuşu C. Journal of Anxiety Disorders 2001; 15(5): 433-441.

  Comparison of Clinical Characteristics in Good and Poor Insight Obsessive-Compulsive Disorder. Türksoy Karalı N, Tükel R, Özdemir Ö, Karalı A. Journal of Anxiety Disorders 2002; 16: 413-423.

  Comorbid Conditions in Obsessive-Compulsive Disorder. Tükel R, Polat A, Özdemir Ö, Aksüt D, Türksoy Karalı N. Comprehensive Psychiatry 2002; 43(3): 204-209.

  Depression, automatic thoughts, alexithymia, and assertiveness in patients with tension-type headache. Yücel B, Kora K, Özyalçın S, Alçalar N, Özdemir Ö, Yücel A. Headache, 2002; 42: 194-199.

  Unipolar mania: a distinct disorder? Yazıcı O, Kora K, Üçok A, Şaylan M, Özdemir Ö, Kızıltan E, Özpulat T.Journal of Affective Disorders, 2002; 71: 97-103.

  Clinical Characteristics in Obsessive Compulsive Disorder With Schizophrenia. Özdemir Ö, Tükel R, Türksoy Karalı N, Üçok A. Comprehensive Psychiatry 2003; 44(4): 311-316.

  The unconsummated marriage: Its frequency and clinical characteristics in a sexual dysfunction clinic. Özdemir Ö, Şimşek F, Özkardeş S, İncesu C, Karakoç B. Journal of Sex & Marital Therapy, 2008; 34 (3): 268-279.

  Obsessive compulsive disorder and multiple sclerosis: three cases. Bilici R, Türksoy Karalı N, Sütlaş N, Kuşçu D, Bilici R. Bulletin of Clinical Psychopharmacology Volume 2010; 20: 171-175.

  Vitamin B12, folate, and homocysteine levels in patients with obsessive–compulsive disorder. Nuray Türksoy, Rabia Bilici, Altan Yalçıner, Y. Özay Özdemir, Ibrahim Örnek, Ali Evren Tufan, Ayşe Kara. Dove Press Journal, Neuropsychiatric Disease and Treatment 2014:10.

 

 

Scarlet Violet, Matilda Ellison

BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

  Clinical Practice in Group Psychotherapy with Traumatized Women. Yüksel Ş, Enderer M, Gök Ş, Türksoy Karalı N.Fourth European Conference on Traumatic Stress, 7-11 Mayıs 1995, Paris, Fransa.

  Doing Psychotherapy with Female-to-male Transsexuals in Turkey. Yüksel Ş, Baral I, Türksoy Karalı N, Şahin D. XIV. Harry Benjamin International Symposium. Gender Dysphoria: Transcultural Perspectives Transsexualism: State of Art Treatment, 7-10 Eylül 1995, Ulm, Almanya.

  Vaginismus Grup Tedavisi: Kültürel ve Dinamik Özellikler. Türksoy Karalı N, Kayır A. XXXI. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 27-30 Eylül 1995, İstanbul (sözel bildiri).

  İşkencenin Yol Açtığı Ruhsal Sorunlar Üzerine Zorunlu Göçün Etkileri. 4. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, 7-9 Mayıs 1997, Adana (panel). -Effects of Forced Migration on Psychological Problems Seen After Torture. Türksoy Karalı N, Yüksel Ş. Fifth European Conference on Traumatic Stress, 29 Haziran-3 Temmuz 1997, Maastricht, Hollanda.

  Hipokondriyazis Klinik Özellikleri: 21 Olgunun Değerlendirilmesi. Ö Olgun T, Tükel R, Türksoy Karalı N, Çalıkuşu C, Keser V. Bildiri Tam Metin Kitabı, 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-4 Ekim 1997, Antalya.

  Beden Dismorfik Bozukluğunda Klinik Özellikler: 12 Olgunun Değerlendirilmesi. Çalıkuşu Ç, Tükel R, Türksoy Karalı N, Özpulat Olgun T, Keser, V. Bildiri Tam Metin Kitabı, 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-4 Ekim 1997, Antalya.

  Trikotilomanide Klinik Özellikler: 13 Olgunun Değerlendirilmesi. Keser, V, Tükel R, Türksoy Karalı N, Çalıkuşu Ç, Özpulat Olgun T. Bildiri Tam Metin Kitabı, 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1-4 Ekim 1997, Antalya.

  İşkencenin Yol Açtığı Ruhsal Sorunların Tedavisi. Türksoy Karalı N, 34.Ulusal Psikiyatri Kongresi 29 Eylül-3 Ekim 1998 (panel).

  Comparison of PTSD Symptoms in Torture Survivors Who Meet PTSD Criterion A and Who Do Not. Türksoy Karalı N, Can Y. Sixth European Conference on Traumatic Stress, 4-8 Haziran 1999, İstanbul.

  Comparison of Acute and Late Phase Effects of Torture. Can Y, Türksoy Karalı N. Sixth European Conference on Traumatic Stress, 4-8 Haziran 1999, İstanbul.

  Group Psychotherapy of Women Who Survive Domestic Violence. Yüksel Ş, Kora K, Bezci M, Gök Ş, Türksoy Karalı N, Tunalı D. Sixth European Conference on Traumatic Stress, 4-8 Haziran 1999, İstanbul.

  Kadın, Göç ve Bedeni. Türksoy Karalı N,8.Anadolu Psikiyatri Günleri, 22-26 Haziran 1999, Diyarbakır.

  Kadınlarda Cinsel Yaşam ve Cinsel İşlev Bozuklukları. Türksoy Karalı N, 9.Anadolu Psikiyatri Günleri, 13-17 Haziran 2000 (panel).

  Yapay Bozukluk: Bir Olgu Sunumu. Can S, Türksoy Karalı N, Gökalp P, Barut T, Maner F, Babaoğlu AN. Anadolu Psikiyatri Günleri, 13-17 Haziran 2000, Edirne.

  Obsesif kompulsif bozuklukta içgörü yetersizliği ve psikotik boyut. Türksoy Karalı N, 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi 3-7 Ekim 2000 (panel).

  Kültür çerçevesinde obsesif kompulsif bozukluk: Etiyoloji ve dışavurum. Türksoy Karalı N, 13.Anadolu Psikiyatri Günleri 19-22 Mayıs 2004 (panel).

  Obsesif kompulsif bozuklukta içgörü azlığı ve psikotik boyut. Özdemir Ö. 36. Ulusal Psikiyatri kongresi, 3-7 Ekim 2000, Antalya (panel).

  Erkeklerde cinsel işlev bozuklukları ve cinsel mitler. Özdemir Ö. 9. Anadolu Psikiyatri Günleri, 13-17 haziran 2000, Edirne (panel).

  Cinsel tedavilerde karşılaşılan dirençlerin dinamikleri. Özdemir Ö. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 02-06 Ekim 2001, İstanbul (panel).

  Kişilik bozuklukları ve cinsel yaşam. Özdemir Ö. 4. Ulusal Cinsel İşlev Bozuklukları Kongresi, 29-31 Mart 2002, İstanbul (panel).

  Cinsel işlev bozukluğu ile başvuran erkeklerde partnerin rolü: Olgu sunumu. Özdemir Ö. 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2002, Marmaris (poster bildiri).

  OKB Araştırmaları. Türksoy Karalı N, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 14-19 Ekim 2003, Antalya (Panel).

  Anksiyete bozukluklarında cinsel sorunlar. Özdemir Ö. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi, 24-26 Kasım 2004, İstanbul (Panel).

  Vajinismus: “O an’a kadar herşey çok iyi”. Özdemir Ö. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi, 24-26 Kasım 2004, İstanbul (Panel).

 

 

 © 2022 Simurg Psikiyatri Psikoterapi
Kullanım Sözleşmesi | KVKK Aydınlatma Metni