Hızlı Erişim
Anasayfa | Yayınlarımız | Yazılarımız & Sunularımız | Tedaviler | Psikolojik Testler | Genel Sorular ve Yanıtları | İletişim
Site içi arama:   
Lilac Anemone, Matilda Ellison  

Yayınlarımız

 

 

Kadın Transseksüellerle Grup Psikoterapisi Deneyimi

Ş Yüksel, D Şahin, N Türksoy Karalı, I Baral

ÖZET

Gerekçe: Bu yazıda kadından erkeğe transseksüellerin çeşitli özellikleri ve grup terapisi deneyimlerimiz ışığında ameliyat raporu alma koşullarının neler olması gerektiği tartışılmıştır. Gereç ve yöntem: Çalışmaya, biyolojik olarak kadın olup, erkek olmak için ameliyat isteği ile başvuran, ön değerlendirmelerde DSM-III-R kriterlerine göre transseksüalite tanısı konan; 16 yaşından büyük; geri zekalı veya psikotik olmayan kişiler alındı. Olguların; endokrinolojik, genetik, jinekolojik incelemeleri ekibimizle işbirliği içinde çalışan uzmanlar tarafından yapıldı. Cinsel kimlik ve ruhsal özelliklerinin değerlendirilmesi DSM-III-R'ye göre yapıldı. Yarı-yapılandırılmış bir form içinde çocukluktan itibaren cinsel kimlik özellikleri, grup öncesi iş, aile, arkadaş ve partner uyumlan değerlendirilip grup sonrası ile kıyaslandı. Zeka ve Rorschach kişilik testleri yapıldı. Kendi bilgileri ve onaylan olduğunda partnerleri ve aileleriyle görüşmeler yapıldı. Yılda bir kez aile görüşmeleri tekrarlandı. Bulgular: Birlikte çalıştığımız kişiler, "sıradan", "normal" ailelerden geliyordu. Düzenli işleri, arkadaşlan, eşleri ve aüe yaşantılan vardı. Grup deneyiminden kendilerini tanıma ve geliştirmede yararlandılar. Grup tedavisini terk oranı düşük, grup bağlılığı ve devam yüksekti. Sonuç: Grup üyeleri, katıldıklan bu özel süreci kendilerini tanıma ve geliştirme yönünde olabildiğince kullanmışlardı. Cinsellikle ilgili tabulann, cinsiyetçiliğin, cinsel kimlik farklılıklannın aşağılanıp, ayrımcılığa maruz kaldığı bir toplumda bu tür ortak bir çalışma biçimi grup üyeleri için bireysel görüşmelerle sağlanamaz bir olanak vermişti.

 

 

 

 © 2022 Simurg Psikiyatri Psikoterapi
Kullanım Sözleşmesi | KVKK Aydınlatma Metni