Hızlı Erişim
Anasayfa | Yayınlarımız | Yazılarımız & Sunularımız | Tedaviler | Psikolojik Testler | Genel Sorular ve Yanıtları | İletişim
Site içi arama:   
Lilac Anemone, Matilda Ellison  

Yayınlarımız

 

 

Hipokondriyazisin Klinik Özellikleri: 21 Olgunun Değerlendirilmesi

Olgun T, Tükel R, Türksoy Karalı N, Çalıkuşu C, Keser V, Özdemir Ö

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada 21 hipokondriyazis olgusunun sosyodemografik ve fenomenolojik özelliklerinin, eşlik eden psikiyatrik bozuklukların ve aile öykülerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Hastalar DSM-III-R için Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi, DSM-III-R Kişilik Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Kılavuzu, Hamilton Depresyon ve Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Belirti Listesi, Sheehan Yeti Yitimi Ölçeği ve Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 37.1 idi. Olguların %66.7’sinin erkek, %81’nin evli olduğu gözlendi. Hastalık başlama yaşı ortalaması 30.2, hastalık süresi ortalaması 67.8 aydı. Hastaların depresyon ve anksiyete düzeylerinin yüksek olduğu saptandı. Hastaların kendilerinde var olduğundan endişelendikleri hastalıklar arasında en sık görülenleri kanser (%43), kalp-damar hastalığı (%43) ve beyin damar hastalığıydı (%33.3). Hastaların en sık dile getirdikleri yakınmalar psödonörolojik (%66.7), kardiyopulmoner (%52.4) ve genel sistemik belirtilerdi (%47.6). Hastaların %90.5’inde şimdi ve yaşam boyu eşlik eden en az bir psikiyatrik bozukluk bulunduğu saptandı. Hipokondriyazise en sık eşlik eden DSM-III-R birinci ve ikinci ekseninde yer alan bozuklukların major depresif epizod (%71.4), panik bozukluğu (%33.3), sosyal fobi (%28.6) ve çekingen kişilik bozukluğu (%23.8) ile obsesif kompulsif kişilik bozukluğu (%23.8) olduğu saptandı. Hastaların verdiği bilgilere göre dört hastanın (%19.0) birinci derece akrabasında hipokondriyazis öyküsü bulunmaktaydı.

Tartışma: Araştırmamızın sonuçları büyük ölçüde ilgili yazınla uyumludur. Bulgularımız ilgili yazın bağlamında tartışılmaktadır.

Sonuç: Elde ettiğimiz veriler hipokondriyazis ile depresyon ve anksiyete bozuklukları arasında yüksek oranda bir örtüşmenin bulunduğunu göstermektedir.

 

 

 

 © 2022 Simurg Psikiyatri Psikoterapi
Kullanım Sözleşmesi | KVKK Aydınlatma Metni