Hızlı Erişim
Anasayfa | Yayınlarımız | Yazılarımız & Sunularımız | Tedaviler | Psikolojik Testler | Genel Sorular ve Yanıtları | İletişim
Site içi arama:   
Lilac Anemone, Matilda Ellison  

Yayınlarımız

 

 

Çoğul Disiplinli Bir Cinsel İşlev Bozuklukları Merkezine Başvuran 1,002 Olgunun Sosyodemografik ve Klinik Özellikleri. Şimşek F, Özdemir Ö, İncesu C, Karakoç B, Özkardeş S. Üroloji Bülteni, 2003; 14 (3): 137-144.

Özet

Amaç: Çoğul disiplinli bir cinsel işlev bozuklukları merkezine başvurmuş olguların sosyodemografik ve klinik özellikler açısından araştırılması. Yöntem: Tüm başvuruların sosyodemografik özellikleri, tanıları, seçilen tedavi yaklaşımı, konsültasyon ve sonuçları gibi verileri, araştırıcılar tarafından oluşturulmuş standart veri formu aracılığıyla kaydedilmiştir. Cinsel işlev bozukluğu tanısı konurken üç temel ölçüt dikkate alınmıştır: (1) Cinsel işlev alanlarından herhangi birisinde kalıcı ya da tekrar eden bir sorun varlığı (erken boşalma, orgazm olamama gibi); (2) Bu sorunun, kişide belirgin bir sıkıntıya ya da kişiler arası zorluklara neden olması; (3) Herhangi bir maddenin (ilaç kötüye kullanımı ya da tedavi amaçlı kullanılan bir ilaç gibi) doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı olmaması. Bulgular: Toplam 685 (%68) erkek, 317 (%42) kadın olgu başvurmuştur. Yaş ortalaması 35±10.8 yıl; evli olanların oranı %76.9; tedavi için ortalama başvuru süresi 48 ay olarak saptanmıştır. Olguların %93’üne en az bir cinsel işlev bozukluğu tanısı konmuştur. Tanı alanlardan, erkeklerin %58’inde sertleşme bozukluğu, %42’sinde erken boşalma; kadınların %66’sında vajinismus, %25’inde cinsel istek bozukluğu saptanmıştır. Sonuç: Olguların çoğunluğu erkekler ve evli olanlardan oluşmuştur. Erkeklerde en sık sertleşme bozukluğu, kadınlarda vajinismus saptanmıştır. Olguların üçte birinden fazlasında cinsel istek bozukluğu görülmüştür. Cinsel terapiye alınanların tedavi sonuçları literatürde bildirilen sonuçlarla uyumlu bulunmuştur.

 

 

 

 © 2022 Simurg Psikiyatri Psikoterapi
Kullanım Sözleşmesi | KVKK Aydınlatma Metni