Hızlı Erişim
Anasayfa | Yayınlarımız | Yazılarımız & Sunularımız | Tedaviler | Psikolojik Testler | Genel Sorular ve Yanıtları | İletişim
Site içi arama:   
Lilac Anemone, Matilda Ellison  

Yayınlarımız

 

 

Vajinismus: “O an’a kadar herşey çok iyi”. Özdemir Ö. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler V. Ulusal Kongresi, 24-26 Kasım 2004, İstanbul (Panel).

Özet

Vajinismus girişe yeltenildiğinde vajina kaslarının istem dışı kasılmasıdır (Kaplan, 1974). Bir “cinsel ağrı bozukluğudur”. Histerik bir semptomdur (Ellison, 1968). Kültürel bir (kendini) ifade ediş, kendi(liği)ni korumaya yönelik bir davranış şeklidir (Silverstein, 1989). Bu yanıtların tümü bir çok yazar tarafından öne sürülmüştür.

Vajinismusla ilgili ilk yazılı kayıtların 11.yüzyıla ait olduğu bildirilmiştir. Ancak vajinal penetrasyon güçlüğünü tanımlayan bir kavram olarak literatüre girişi ilk kez 1861’de olmuştur (Binik ve ark., 1999). Vajinismusun, tamamlanmamış evlilik (unconsummated marriage) etiyolojisinde ilk sırada olduğu bildirilmiştir (Duddle, 1977). Blazer 1962’de yayınlanan araştırmasında, cinsel birleşmeyi gerçekleştirememiş 1000 evli kadını incelemiş; “ilk cinsel ilişkide ağrı yaşama korkusunun” en önemli etken olduğunu saptamıştır.

Psikanalitik literatürde vajinismus, kadının kendi kastrasyon anksiyetesiyle başedebilmesi için, erkeği kastre etmeyi amaçladığı bilinç dışı isteğinin fiziksel bir ifadesi şeklinde açıklanmıştır (Abraham, 1956).

Vajinismusun tanımıyla ilgili tartışma ve tanı kriterleriyle ilgili karmaşa günümüzde halen sürmektedir. DSM-IV’te (1994) cinsel ağrı bozukluğu olarak sınıflandırılmakta ve vajinanın 1/3 dış kısmındaki kasların, tekrarlayıcı ve süreğen istem dışı spazmı biçiminde tanımlanmaktadır. Ancak bir çok yazar bu tanımı kendi içinde çelişkili bulmaktadır. Ağrı bozukluğu olarak sınıflandırılmasına karşın, tanım içinde ağrıdan söz edilmemektedir. Ayrıca vajinismuslu hastalarla yapılan araştırmalarda kas spazmının kontrol gruplarından farklılığı gösterilememiştir (Binik ve ark., 1999).

Vajinismuslu kadınların partnerlerinde cinsel işlev bozukluğu (CİB) sıklığının göreceli olarak yüksek olma eğiliminde olduğu bildirilmiştir. Genellikle pasif oldukları, kendi agresyonlarıyla ilgili korkularının bulunduğu belirtilmiştir (Şahin, 2001).

Görüldüğü gibi vajinismus tarih boyunca bireye özgü, somut bir kavram olmaktan çok çeşitli klinik durumlar için kullanılan ve bir kişiden çok bir çifti akla getiren bir tanım olarak kullanılmıştır. Bu panelde “o an’a gelene kadar herşey çok güzel ama o anda kendimi kasıyorum, eşimi itiyorum, eşimde anlayışlı, geri çekiliyor” tablosu ile bize gelen çiftlerin “o anlarını” psiko-sosyo-kültürel açılardan ele almayı amaçladık.

 

 

 

 © 2022 Simurg Psikiyatri Psikoterapi
Kullanım Sözleşmesi | KVKK Aydınlatma Metni