Hızlı Erişim
Anasayfa | Yayınlarımız | Yazılarımız & Sunularımız | Tedaviler | Psikolojik Testler | Genel Sorular ve Yanıtları | İletişim
Site içi arama:   
Lilac Anemone, Matilda Ellison  

Yayınlarımız

 

 

Trikotilomanide Klinik Özellikler

V Keser , R Tükel, N Karalı, C Çalıkuşu, TÖ Olgun

ÖZET

Bu çalışmada, 19 trikotilomani hastasında, demografik ve fenomenolojik özellikler, eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ve aile öyküsü araştırıldı. Hastalar, sosyodemografik ve klinik özelliklere ilişkin yarı-yapılandırılmış bir görüşme formu, DSM-III-R için Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi, DSM-III-R Kişilik Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşme Kılavuzu ile değerlendirildi. Hastaların % 84'ü kadındı. Trikotilomaninin başlama yaşı ortalamasının 15.4, hastalık süresi ortalamasının 11 yıl olduğu saptandı. Hastaların, %79'unda saç koparma esas olarak saçlı deridendi. Saç koparma sonrasında, tüm hastalar rahatlama yaşarken; ondört hastanın (%73.7) ayrıca haz duygusu yaşadığı belirlendi. Trikotilomaniye ek olarak, hastaların %21'inde obsesif kompulsif bozukluk, %21'inde distimi, %10.5'inde yaygın anksiyete bozukluğu %5.3'ünde şimdiki major depresif epizod, %15.8'inde geçmiş major depresif epizod tanıları konuldu. Hastaların %36.8'inde kişilik bozuklukları mevcuttu. Elde ettiğimiz bulgular, konuyla ilgili yayınlarda bildirilen sonuçlarla karşılaştırılarak tartışıldı.

 

 

 

 © 2022 Simurg Psikiyatri Psikoterapi
Kullanım Sözleşmesi | KVKK Aydınlatma Metni